Normes del bon Govern

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

Normes per al bon ús del transport públic de Tarragona

El bon funcionament del transport també depèn de tots:

1.- Per poder viatjar, els usuaris haureu de disposar del títol de transport corresponent.
2.- S’ha de conservar el títol de transport durant tot el viatge i l’haureu de mostrar a sol·licitud de qualsevol empleat de l’empresa.
3.- Les pujades i baixades del vehicle únicament es realitzaran a les parades establertes.
4.- No s’hauria de passar per davant del vehicle.
5.- Quan pugeu a l’autobús, es prega portar preparat l’import exacte del viatge o el títol de transport. Per raons de seguretat, únicament es poden admetre canvis fins a bitllets de 20 euros.
6.- Polseu l’avisador de parada amb temps suficient.
7.- Mantingueu lliures les zones de pas, tant com sigui possible.
8.- No parleu amb el conductor si l’autobús està en circulació.
9.- No porteu objectes o materials que puguin ser perillosos, inflamables, tòxics o armes que puguin ser molestos per la resta de usuaris i, en general, qualsevol paquet de mides superiors a 100 x 60 x 25 cm.
10.- No fumeu, beveu o mengeu. No es permetrà pujar a l’autobús sota els efectes de l’alcohol o de qualsevol altra droga.
11.- Tot usuari ha de respectar la resta d’usuaris i al conductor del vehicle.
12.- No s’admetrà qualsevol acte que comporti deteriorament, mal ús o maltractament del vehicle, sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus que correspongui i siguin exigibles a la persona que realitzi l’acció indeguda.
13.- No es poden transportar animals dintre de l’autobús, excepte en el casos dels gossos pigalls.
14.- Els usuaris amb cadira de rodes heu de pujar i baixar per la porta on hi ha instal·lada la rampa d’accés.
15.- Els usuaris amb mobilitat reduïda, lògicament, no podran accedir als autobusos quan les places destinades per a ells estiguin ja ocupades per d’altres persones amb mobilitat reduïda.
16.- Les persones amb mobilitat reduïda tenen absoluta i total preferència a l’hora d’ocupar les places per a ells reservades.
17.- Haureu de procurar que els cotxets de nens estiguin plegats, fet que serà obligatori si l’ocupació del vehicle és alta. En cas contrari, l’haureu de situar en el lloc convenientment senyalitzat i amb les criatures ben subjectes. L’acompanyant del nen sempre haurà de ser major d’edat i l’únic responsable de la seguretat del nen.
18.- Els nens menors de 4 anys estan exempts de pagar bitllet.
19.- Els menors de 10 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta que en serà l’únic responsable. El conductor o empleats de l’empresa que facin funcions d’inspecció podran prohibir l’entrada al vehicle als menors d’aquesta edat mínima que vulguin pujar per viatjar sols.
20.- Els nois i noies escolaritzats i empadronats a Tarragona des de P4 fins a 4rt d’ESO poden sol·licitar la TTE a les oficines de l’OMAC.
21.- La TTE és personal i intransferible i només dóna dret al transport del seu titular. Cal mostrar-la físicament al conductor i passar-la per la màquina validadora.

Ajuda’ns a un bon funcionament del transport públic.

Aquest és un viatge que hem de fer plegats.