Detalls de Línia

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

72
 Pl.Imp.Tàrraco - La Canonja
Dies Feiners
Dissabtes
Diumenges i festius
Versió imprimible del
horaris de la línia 72
Tramuntana
Frederic Escofet Alsina
Centre Cormercial
Parc
Via Roma, 2
Pl. Imperial Tàrraco