Memòria EMT 2009

Introducció memòria EMT 2009.

El Consell d’Administració de l’EMT va aprovar a mitjans de 2010 la gestió de l’empresa referent a l’any anterior i que es va recollir en la Memòria Econòmica EMT 2009 anual a la qual pot tenir accés en format pdf.