CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE CONDUCTORS/ES

L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la contractació de personal laboral temporal per la provisió de vacants que es generin a la plantilla de conductors/es. El termini de presentació d’instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.

 

25 DE JUNY DE 20018

Llistat ordenat definitiu dels integrants de la borsa 

21 DE JUNY DE 20018

 Resultats definitius psicotècnic i entrevistes

15 DE JUNY DE 20018

Convocatòria  entrevista després revisió

Resultat revisió examen teòric amb rectificacions 

Resultats psicotècnic i entrevistes

7 DE JUNY DE 20018

Convocatòria entrevista

Resultats prova teòrica

Les persones que obtinguin un NO APTE queden fora per la següent fase

5 DE JUNY DE 20018

Resultats prova introducció de dades

Les persones que obtinguin un NO APTE queden fora per la següent fase

30 DE MAIG DE 2018

Convocatòria prova professional teòrica i examen psicotècnic

 28 DE MAIG DE 2018

Resultats prova català i castellà

Convocatòria prova introducció de dades

17 DE MAIG DE 2018

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Convocatòria proves de català

Convocatòria proves de castellà

 27 D’ABRIL DE 2018

Constitució Tribunal Qualificador 

Aprovació de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos 

Llistat provisional d’admesos i exclosos 

21 DE MARÇ DE 2018

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases per la convocatòria de borsa de treball per a la contractació de personal laboral temporal de conductors/es

Temari:

Annex I: Llistat d’exclusions mèdiques

Annex II: Instància declaració responsable per la participació en la convocatòria