Excel.lents resultats del programa de conducció eficient

El programa de conducció eficient de l’EMT mostra excel•lents resultats al mes de juny

El programa de capacitació contínua en conducció eficient ha presentat uns resultats excel·lents d’evolució des del seu llançament el març d’aquest any, com es mostra a la gràfica adjunta.

Els conductors participants en el programa estan millorant les seves tècniques de conducció, reduint males pràctiques (millor aprofitament de la inèrcia, acceleracions i desacceleracions més suaus, millor adequació de les RPM (revolucions per minut) de la marxa …) que incrementen el confort, la seguretat i redueixen el consum .

Les mesures de l’empresa proveïdora del servei, ADN Mobile Solutions, corroboren un diferencial d’estalvis de consum mitjà consolidat del 7,1% per al mes de juny entre els conductors que segueixen el programa formatiu BLED i la resta de conductors: