Informació d’horaris d’estiu 2019

 

A partir del dia 24 de juny estaran en marxa els horaris d’estiu.

Des de l’EMT tenim previst petits canvis en els horaris de totes les línies d’autobús per ajustar-les al temps real de recorregut.


Aquest reajust, més acord amb  el temps real que utilitza l’autobús en fer el trajecte, ha estat possible gràcies al Sistema de Ajuda a l’Explotació (SAE), una eina informàtica basada amb localització GPS a tots els autobusos que controla el horari de pas real del vehicle per la parada. Permet també controlar sense informació del conductor qualsevol incidència, averia, etc. que pugui sorgir i la comunicació bidireccional per avisar de talls de circulació , canvis de recorregut, etc.

Igualment, el sistema SAE facilita una millor informació al client via telefònica sobre la situació d’un vehicle que no arriba a la parada.

Els horaris ja estan disponibles a la nostra web en aquest enllaç

Recordem als nostres usuaris que a l’APP només estaran disponibles els horaris vigents en el moment de consulta, es a dir, diumenge encara estaran els actuals i dilluns els nous.