Detalls de Línia

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

21
 Estació - Pg.Torroja - Catalunya - Pl.Imp.Tàrraco - Estació

Obres al Passeig Torroja, del 25/6 al 8/9

   
No hi ha informació de parades per aquesta Línea