L’EMT aprova l’inici de licitació de 4 autobusos elèctrics

 

 

L’EMT APROVA L’INICI DE LICITACIÓ DE 4 AUTOBUSOS ELÈCTRICS 

 

Sonia Orts “uns autobusos 100% elèctrics i zero emissions que permetran avançar cap a la renovació i la descarbonització de la flota, i potenciar un transport públic de qualitat per a la ciutadania”.

El consell d’administració de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona ha aprovat aquest dijous l’inici de la licitació de la compra i manteniment de quatre autobusos elèctrics per 2.400.000 €, dels que 800.000 € són finançats pel Fons Next Generation. Es tracta de vehicles elèctrics de tecnologia endollable amb una longitud màxima de 12 metres de longitud que no utilitzen cap mena de combustible fòssil, i que han de comptar amb un disseny per a prestar un servei urbà amb la màxima seguretat, accessibilitat i confort per a la ciutadania. A més, redueixen el nivell sonor.

 

La presidenta de l’EMT, Sonia Orts, considera que “l’aposta pels autobusos elèctrics, una tecnologia més madura que l’hidrogen, permet a l’EMT i a l’Ajuntament de Tarragona reconduir l’actuació finançada per Fons Next Generation cap a una tecnologia més madura com és l’elèctrica de tecnologia endollable. Així mateix, destaca que “aquests autobusos totalment elèctrics i sense emissions seguiran millorant un transport públic de qualitat per a la ciutadania, a la vegada que contribuiran a la descarbonització de la ciutat, fent-la més saludable i sostenible”.

 

Actualment, l’EMT compta amb 77 autobusos (tres elèctrics d’hidrogen, 64 amb motorització dièsels, 10 amb motorització dièsels híbrids. Al setembre del 2023 l’EMT va treure a licitació l’adquisició i manteniment de quatre autobusos de tracció elèctrica impulsats per pila de combustible d’hidrogen finançada amb Fons Next Generation. Actualment, al mercat hi ha molt poques empreses que ofereixin el servei de producció de vehicles de pila de combustible d’hidrogen i la manca de capacitat per assolir la demanda, per part d’aquestes empreses, és la causa de què la licitació iniciada a inicis del 2023 quedés deserta.

 

Amb la finalitat de continuar avançant en l’objectiu de renovació i descarbonització de la flota mitjançant autobusos d’emissions zero, l’EMT va iniciar un estudi tècnic a finals del 2023 basat en l’anàlisi de totes les tecnologies i nous combustibles i ha conclòs que el mercat d’autobusos d’hidrogen no ha assolit encara alts índexs de maduresa. Així l’EMT inicia la licitació de quatre autobusos elèctrics (una tecnologia més consolidada i que ofereix una capacitat de producció superior i un termini d’entrega inferior) amb l’objectiu de reduir l’antiguitat mitjana de la flota i, alhora, aconseguir la descarbonització de la mobilitat i un transport públic amb zero emissions.