Convocatòria per la creació d’una borsa de treball de conductors/res

L’objecte de la present convocatòria és la publicació del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per contractes temporals i indefinits de la categoria de conductor/a, mitjançant concurs-oposició, per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obrirà l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (BOPT) i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria.

 


15 DE MAIG DE 2024

Convocatòria a la prova psicotècnica per grups

Llistat d’admesos després de la prova de català

Resultat de la prova de català

 


13 DE MAIG DE 2024

Publicació llistat definitu d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

 


3 DE MAIG DE 2024

Constitució del Tribunal Qualificador

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos

Es donen 5 dies hàbils per formular al·legacions i esmenes, computats a partir del dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta llista.

Convocatòria prova de català

Convocatòria prova Psicotècnica


9  D’ABRIL DE 2024

 

Temari per a la prova professional pràctica:

 

Temari per a la prova professional teòrica:

  • Pàgina web EMT: línies i recorreguts

Es recorda als participants que, els aspirants que en els últims 5 anys hagin superat amb èxit un procés de selecció per ser conductor/a de l’EMT, queden eximits de la realització de la prova professional pràctica, prova professional teòrica i  prova psicotècnica.