SMS

L’EMT posa a la teva disposició un nou serveis de SMS per avisar-te de les incidències a la xarxa de les teves línies més habituals.

Per donar-te d’alta envia un correu a altaserveisms@emt.tarragona.cat indicant el teu nom i cognoms, el mòbil on vols rebre aquesta informació, i les línies d’ús més freqüent .

El que intervé autoritza expressament a l’enviament de comunicacions electròniques per als serveis prèviament indicats. En tot moment, d’acord a la EL 15/1999 es podran exercitar els drets d’accés, oposició cancel·lació i rectificació al Carrer Pere Martell, número 1, despatx 16 43001- Tarragona, amb la referència Protecció de Dades i adjuntant còpia del Document Nacional d’Identitat a l’efecte d’una correcta identificació per protegir correctament les seves dades personals. Mentre les seves dades seran mantingudes complint les mesures de seguretat preceptives, tant durant la vigència de la relació negocial o precontractual, com posteriorment per mantenir-li informat dels productes i serveis propis de la nostra activitat , en tant la seva autorització no sigui revocada.