NEXT GENERATION

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

 

QUÈ SÓN ELS NEXT GENERATION EU?

Formen part d’un instrument temporal de la Unió Europea (UE) que té com a finalitat contribuir a la reconstrucció dels països membres de la UE,  reparant els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de la COVID-19 i alhora impulsar la transició ecològica i digital dels països que en formen part.

Per fer-ho, es destinen 750.000 milions d’euros en subvencions per a projectes transformadors dels diferents estats membre.

Més informació:  Next Generation Tarragona — Ajuntament de Tarragona

Codi ètic – Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona (aemt.cat)

Declaració Institucional contra el frau

Pla de mesures antifrau