Política de qualitat

Política de l’empresa

L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona té com a missió contribuir a una mobilitat urbana més ràpida, de qualitat i sostenible.

L’EMT aposta per un servei públic de qualitat i és per això que la seva visió de futur passa per la preservació del medi ambient, per l’eficient gestió de línies i l’optimització dels recursos.

L’EMT té com a valors fonamentals la transparència i la feina ben feta, aspectes necessaris per donar una imatge positiva i eficient de l’empresa.

La seva política de qualitat es basa en la satisfacció de les persones usuàries del seu servei de transport. Així doncs, és imprescindible tenir personal competent, format i involucrat en la consecució d’objectius i compromès amb l’empresa i, per tant, compromès amb els usuaris i les usuàries.  A més, seguint la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l’empresa té planificat un programa d’activitats formatives en prevenció de riscos laborals.

Aquesta política de qualitat és la guia cap a una millora continua en la prestació del servei i determina el compromís i responsabilitat de l’empresa en complir la normativa legal vigent, el compromís en actuar segons normes internes, el compromís de treballar en un entorn de millora continua en la gestió dels seus processos mitjançant la formació del seu personal i compromís en assolir objectius que derivaran en la qualitat del servei com són la puntualitat, la neteja i el bon tracte.