Incidències a la xarxa

aaa
>> Incidències: 
  • Rua Bonvaista Carnaval 2020:
    • Quan: El dia 29/2 de 17:30h a 19:30h aprox.
    • Línies afectades: L3 i L54
    • Plànolaqui