Incidències a la xarxa

>> Incidències: 
  • Obres de canalització d’EMATSA:
    • Quan: Des del dia 23/11 i fins final d’obres
    • Línies afectades: L6
    • Plànolaqui