Incidències a la xarxa

>> Incidències: 
 • Obres a C/ Torres Jordi amb C/ Independència
  • Quan: El dia 2/8 i fins a final d’obres
  • Línies afectades: L22
  • Plànol: aqui
  • Modificacions de recorregut a partir del 19 d’agost: plànol aqui
aaa
>> Incidències: 
 • Obres a Avinguda dels Pins de St. Salvador
  • Quan: Des del dia 20/9 i fins a final d’obres (4 setmanes)
  • Línies afectades: L5 i L85
  • Plànol: aqui
aaa