Incidències a la xarxa

>> Incidències
  • Obres C/ Pintor Ingacio Mallol:
    • Quan:  El 18 de març fins 31 de març.
    • Línies afectades: L21
    • Plànol: aqui