Accés patinets elèctrics als autobusos municipals

Per motius de seguretat, l’accés de patinets  elèctrics als autobusos municipals 

estarà prohibit temporalment 

 

Seguint la recomanació de l’Autoritat Territorial del Camp de Tarragona, a partir de l’1 de febrer i 

per un període de 6 mesos, no es podrà accedir als autobusos municipals amb  patinet o monocicle elèctric.  

 

 

Tarragona 23 de gener de 2023_L’Autoritat Territorial del Camp de Tarragona (ATM Camp de Tarragona), aplicant un criteri de prudència, donat l’incident ocorregut al passat mes de novembre en un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya – FGC, recomanen una prohibició temporal d’accés als autobusos de transport públic dels patinets elèctrics o altres vehicles elèctrics de mobilitat personal des de l’1 de febrer i durant un període de 6 mesos. Queden exemptes d’aquesta prohibició les cadires elèctriques per a persones amb mobilitat reduïda. 

Durant aquest 6 mesos, les ATMs realitzaran un estudi amb la col·laboració dels diversos agents interessats en la seguretat del sistema de transport (operadors, bombers, instituts de seguretat de vehicles i altres) per determinar en el seu cas les condicions d’ús i accés, amb seguretat, als serveis de transport públic. A partir del resultat de l’estudi, es formularà un pla d’actuació que defineixi totes les garanties de seguretat en referència als vehicles elèctrics de mobilitat personal. Entre tant no es disposi del resultat d’aquest estudi, es mantindrà la prohibició d’accés al transport públic a aquest tipus de vehicles.

 

Per aquest motiu, fent seguiment de la recomanació efectuada per l’ATM Camp de Tarragona, l’accés als autobusos de transport públic dels patinets elèctrics o altres vehicles de mobilitat personal, estaran prohibits temporalment als busos urbans de l’EMT de Tarragona des de l’1 de febrer i durant un període de 6 mesos. 

 

En aquest sentit, cal recordar a les persones usuàries que les condicions generals d’utilització del transport públic no permet l’accés als vehicles de transport d’elements que poden comportar perill o siguin potencialment perillosos per a les persones usuàries, el personal que treballa en el servei de transport públic o bé que puguin comportar danys als vehicles i les instal·lacions.