Detalls de Línia

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

41
 Zona Educacional - Estació
Dies Feiners
Dissabtes
Diumenges i festius
Versió imprimible del
horaris de la línia 41
Estació
Pl. Carros
Reial
Jaume I
Pere Martell, 54
Pere Martell, 34
Prat de la Riba
Pl. Imperial Tàrraco
Claret
Montoliu
4 Garrofers
Educacional N-240
Escola d'art
Politecnic
7:45
7:47
7:49
7:50
7:51
7:52
7:55
8:00
8:00
8:01
8:02
8:04
8:04
8:05
8:15
8:17
8:19
8:20
8:21
8:22
8:25
8:30
8:30
8:31
8:32
8:34
8:34
8:35
8:45
8:47
8:49
8:50
8:51
8:52
8:55
9:00
9:01
9:03
9:05
9:08
9:08
9:09
9:15
9:17
9:19
9:20
9:21
9:22
9:25
9:30
9:31
9:33
9:35
9:38
9:38
9:39
9:45
9:47
9:49
9:50
9:51
9:52
9:55
10:00
10:01
10:02
10:04
10:06
10:06
10:07