Informació T-Avança

 

 La t-avança és una targeta sense contacte personalitzada i que la seva principal característica és que l’usuari paga pel que viatja. 


A diferència d’altres abonaments que es paguen a compte, la targeta t-avança es paga a final de mes en funció del nombre de viatges que s’han realitzat mensualment.  A final de mes es genera una factura on s’especifica cada viatge realitzat, amb la seva data corresponent i la tarifa que s’ha aplicat.

Es una targeta amb transbordament dintre d’una hora, sense que aquests contin en la suma final dels viatges. A més, si tens més d’una targeta a casa, us aplicarem la tarifa més econòmica, sumant tots els viatges.

Un altra característica molt important  és que, l’escala de preus  va en funció de l’ús de la targeta, per tant, es paga la tarifa més baixa disponible. Com més s’utilitzi la targeta, més econòmic surtirà el preu del viatge.

 

Es sol·licita a través de la pàgina web en el següent enllaç:

http://emtanemambtu.cat/about/t-avanca/sol-licita-t-avanca/,   i es lliura en un plaç màxim de 7 dies hàbils.

 

Tarifes a partir de febrer 2018:

De 1 – 5 viatges: 1.50 €

De 6 – 15 viatges: 0.98 €

De 16 – 25 viatges: 0.80 €

De 26 – 70 viatges: 0.61 €

Més de 70 viatges: 0.42 €

Ja pots sol·licitar la teva targeta T-Avança.

Video explicatiu de la T-Avança aquí