Targeta T-Avança

 

La t-avança és una targeta sense contacte personalitzada i que la seva principal característica és que l’usuari paga pel que viatja.

A diferència d’altres abonaments que es paguen a compte, la targeta t-avança es paga a final de mes en funció del nombre de viatges que s’han realitzat.  A final de mes es genera una factura on s’especifica cada viatge realitzat, amb la seva data corresponent i la tarifa que s’ha aplicat.

Un altra característica molt important  és que, l’escala de preus  va en funció de l’ús de la targeta. Com més s’utilitzi la targeta, més econòmic surtirà el preu del viatge.

Tarifes 2021:

De 0 – 5 viatges: 1,50 €

De 6 – 15 viatges: 0,98 €

De 16 – 25 viatges: 0,80 €

De 26 – 70 viatges: 0,61 €

Més de 70 viatges: 0,42€

Ja pots sol·licitar la teva targeta T-Avança.

Video explicatiu de la T-Avança aquí