01/2010 Relació Plà de mobilitat de la Ciutat de Tarragona

EXPEDIENT    01/2010

Expedient: 01/2010
Objecte: Redacció del pla de mobilitat de la ciutat de Tarragona
Tipus: Serveis
Estat: Adjudicada provisionalment

Data límit de presentació de l’oferta: 02/06/2010 a les 15h.

Dades de contacte: C/ Pere Martell nº 1, 43001 TARRAGONA   -  e-mail: emt@emt.tarragona.cat -
telèfon. 977 54 32 44  -  fax: 977 55 12 01

Documentació: Plec de clàusules administratives
Plec de clàusules tècniques
Decret d’adjudicació provisional 29/07/2010

Dades d’adjudicació:
Adjudicatari: CINESI, S.L.
Import: 102.000 € sense IVA
Data d’adjudicació provisional: 28/07/2010. Publicat al perfil el 29/07/2010

Anunci al BOPT: 2010 – 7194

Obertura sobre A: dia 7/06/2010 a les 18:00 h
Obertura sobre B i C:  dia 17/06/2010 a les 18:30 h  a la Sala de Comissions de Rambla Nova , 59 Planta – 1

Relació empreses oferta econòmica

Adjudicació definitiva