0/14 – Adquisició de 3 mini – autobusos

EXPEDIENT    0/2014

Expedient: 0/14
Objecte: Adquisició  de 3 mini – autobusos amb finançament mitjançant rènting operatiu
Tipus: Subministrament
Estat: en tràmit de presentació ofertes.

Dades contacte: C/Pere Martell, 1 despatx 16

43001 Tarragona ; e-mail: emt@emt.tarragona.cat

Telèfon: 977 54 32 44 Fax: 97755 12 01

Data límit de presentació de l’oferta: 03/04/2013 a les 14 h

Obertura d’ofertes: 12/05/2014 a les 11:00 h , Obertura sobre B

Obertura d’ofertes: 12/06/2014 a les 12:00 h , Obertura sobre C

 

 

DocumentacióPlec de clàusules tècniques

Plèc  de clàusules administratives

Anunci BOP Tarragona

Anunci DOUE

Nota aclaratoria

 

Adjudicació definitiva