03/2013 Subministrament del vestuari personal d’ explotació

EXPEDIENT    03/2013

Expedient: 03/2013
Objecte: Subministrament vestuari personal explotació
Tipus: Subministrament
Estat: en tràmit de presentació ofertes.

Data límit per comunicar el interès en participar en l’audiència prèvia: 15 d’agost (telèfon)

Reunió prèvia amb el Comitè d’Empresa: 23 d’agost

Data límit presentació ofertes:  10/09/2013 a les 14 h.

Dades contacte: C/Pere Martell, 1 despatx 16

43001 Tarragona;

e-mail : emt@emt.tarragona.cat

Telèfon: 977 54 32 44 Fax: 97755 12 01

 Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques.

Anunci BOP

 

Dades Adjudicació :

Adjudicatari: El Corte Ingles, S.A.

Import:  151.587,09 € sense IVA

Data d’adjudicació:  29  de novembre de 2013.
Publicat el 20 de desembre de 2013.

Obertura sobre A: 17 de setembre a les 12:00 h

Obertura sobre B i C:  27 de setembre a les 10:30 h

 Adjudicació definitiva