01/2011 Contractació en règim de lloguer de cabines sanitàries

 

EXPEDIENT    01/2011

 

Expedient: 01/2011
Objecte: Contractació en règim de lloguer de cibes sanitàries
Tipus: Serveis
Estat: Adjudicat

 

Data límit de presentació de l’oferta: 15/09/2011 a les 15h.

 

Dades de contacte: C/ Pere Martell nº 1, 43001 TARRAGONA   -  e-mail: emt@emt.tarragona.cat -
telèfon. 977 54 32 44  -  fax: 977 55 12 01

 

Documentació:
Plec de clàusules tècniques
Dades d’adjudicació:
Adjudicatari: WC-Rent, SL
Import: 18.100,00 €/any
Data d’adjudicació : 10 de novembre de 2011
Anulació Adjudicació : 14 de maig  de 2012

Dades 2ª adjudicació: Algeco Construcciones Modulares, s.a.
Import: 28.200,00 €/any
Data d’adjudicació : 14 de maig de 2012