AMPLIACIÓ BORSA PER CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL DE CONDUCTORS/ES

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per a l’ampliació de la borsa de treball d’aspirants per la contractació laboral indefinida i temporal de  places de conductor/a mitjançant concurs-oposició per conductor/a per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.

11 DE MAIG DE 2022

Convocatòria prova professional teòrica i pràctica

    • El manual de la màquina expenedora estarà disponible a les oficines de l’EMT

 

Llistat definitiu d’admesos i exclosos després de la prova de català i castellà 

Resultats prova català i castellà 


2 DE MAIG DE 2022

Convocatòria proves català i castellà

Aprovació de la llista d’admesos i exclosos ( amb rectificació) data 4/05/2022

Aprovació de la llistat definitiva d’admesos i exclosos


20 D’ABRIL DE 2022

Constitució del Tribunal Qualificador

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos

Llistat provisional d’admesos i exclosos


 

23 DE MARÇ DE 2022

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases pel procés de selecció per a la contractació laboral indefinida i temporal de conductors/es

Temari:

Annex I: Imprès de sol·licitud per la participació en la convocatòria