Convocatòria per borsa de treball d’Inspector/a de zona regulada

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per a la creció d’una borsa de treball per contractes indefinits i temporals mitjançant concurs-oposició per la categoria d’Inspector/a de zona regulada per la unitat de negoci d’aparcaments de l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.
 

25 DE NOVEMBRE DE 2022

Convocatòria prova professional pràctica

Resultats definitius prova teòrica 


 

21 DE NOVEMBRE DE 2022

Convocatòria prova professional pràctica

Resultats provisionals prova teòrica 

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions


 

11 DE NOVEMBRE DE 2022

Convocatòria prova professional teòrica

Llistat definitiu després de la prova de català i castellà 

Resultats prova català i castellà 


2 DE NOVEMBRE DE 2022

Convocatòria prova de català i castellà

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos


24 D’OCTUBRE DE 2022

Constitució del Tribunal Qualificador

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos

Llistat provisional d’admesos i exclosos


5 D’OCTUBRE DE 2022

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases pel procés de selecció per a creació d’una borsa de treball per contractes indefinits i temporals mitjançant concurs-oposició per la categoria professional d’inspector/a de zona regulada per l’EMT.

Temari:

Annex I: Imprès de sol·licitud per la participació en la convocatòria