CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE CONDUCTOR/A

RELACIÓ DEFINITIVA INTEGRANTS BORSA DE CONDUCTORS

 

Finalitzat el procés de selecció de la CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL DE CONDUCTOR/-A, i després de les valoracions de les proves realitzades i l’entrevista personal, procedim a publicar la llista definitiva d’ admesos i de reserva de la borsa de conductors.

consulteu llista aquí

11 d’agost de 2014______________________________________________________________________________________________________________________

CONVOCATÒRIA ENTREVISTA PERSONAL

 

Lloc: oficines de l’EMT (Estació d’autobusos).

A continuació es detalla el dia i hora que s’ha de presentar cada candidat a l’entrevista personal

consulteu dia i hora aquí

31 de juliol de 2014


______________________________________________________________________________________________________________________

RESULTATS PROVA DE CONDUCCIÓ

 

Després de valorar la prova de conducció i sumar les puntuacions obtingudes a les proves de càlcul, coneixements de l’EMT, mecànica i introducció de dades, d’acord amb allò que  preveuen les bases que han de regir el procés selectiu d’una borsa de conductors/es, es procedeix a publicar la llista d’admesos i exclosos. 

consulteu llista aquí

25 de juliol de 2014


______________________________________________________________________________________________________________________

LLISTAT D’ADMESOS A LA PROVA DE CONDUCCIÓ

DIA: DIMECRES DIA 16 DE JULIOL DE 2014

 

LLOC: Parada L-42 del c/ Pere Martell (estació d’autobusos).

 

Imprescindible presentar el carnet de conduir vigent:

 

 

 

DEPT. RECURSOS HUMANS

Tarragona, 15 de juliol de 2014

__________________________________________________________________________________

Llistat d’admesos per realitzar les proves de Conductor/a  

              consulta aquí

 


____________________________________________________                                                                                                                                                                                                

L’EMT, atesa la necessitat continuada de disposar de personal per a la conducció d’autobusos, ha acordat constituir una borsa de treball, per tal d’agilitzar el procés de selecció, composada per 20 persones seleccionades entre tots els candidats presentats.

Convocatòria borsa de treball de conductor/a

Instància per la participació a la borsa de treball

Tarragona, 18 de juny de 2014