Convocatòria per borsa de treball d’Inspector/a de zona regulada

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per a la creció d’una borsa de treball per contractes indefinits i temporals mitjançant concurs-oposició per la categoria d’Inspector/a de zona regulada per la unitat de negoci d’aparcaments de l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.

 


8 DE FEBRER DE 2023

Publicació de la llista definitiva i finalització del procés


27 DE GENER DE 2023

Llistat provisional dels mèrits

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions a les oficines de l’EMT al C/ Josepa Massanes nº 14


12 DE GENER DE 2023

Llista definitiva d’admesos a la fase de concurs

Resultats definitius test psicotècnic

Es donen 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar la documentació acreditativa dels mèrits


27 DE DESEMBRE DE 2022

Resultats provisionals test psicotècnic

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions. 

Model per al·legacions


14 DE DESEMBRE DE 2022

Convocatòria prova psicotècnic

Resultats definitius prova pràctica  

Disculpeu, per una errada es va penjar la llista d’agents d’aparcaments en aquesta pàgina i a la inversa. Ja està arreglat, disculpeu les molèsties.


5 DE DESEMBRE DE 2022

Resultats provisionals prova pràctica corregits (dos valoracions errònies)

2 DE DESEMBRE DE 2022

Convocatòria prova psicotècnic

Resultats provisionals prova pràctica  

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions. (Recordeu que els dies 6 i 8 son festius)

Model per al·legacions


25 DE NOVEMBRE DE 2022

Convocatòria prova professional pràctica

Resultats definitius prova teòrica 


 

21 DE NOVEMBRE DE 2022

Convocatòria prova professional pràctica

Resultats provisionals prova teòrica 

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions


 

11 DE NOVEMBRE DE 2022

Convocatòria prova professional teòrica

Llistat definitiu després de la prova de català i castellà 

Resultats prova català i castellà 


2 DE NOVEMBRE DE 2022

Convocatòria prova de català i castellà

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos


24 D’OCTUBRE DE 2022

Constitució del Tribunal Qualificador

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos

Llistat provisional d’admesos i exclosos


5 D’OCTUBRE DE 2022

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases pel procés de selecció per a creació d’una borsa de treball per contractes indefinits i temporals mitjançant concurs-oposició per la categoria professional d’inspector/a de zona regulada per l’EMT.

Temari:

Annex I: Imprès de sol·licitud per la participació en la convocatòria