OFERTA DE TREBALL

La persona seleccionada es:  M. SAFI RUIZ SAINZ

 

Dept. de Recursos Humans

Tarragona, 29 de maig de 2014

                                                                                                                      

 

 

Després de valorar la prova pràctica i els mèrits aportats pels candidats, d’acord amb allò que  preveuen les bases que han de regir el procés de selecció de personal per tal d’ocupar la plaça d’Auxiliar d’Administració, es procedeix a publicar la llista d’aspirants finalistes, tot convocant-los a realitzar la darrera prova consistent en una Entrevista personal, que tindrà lloc a la seu social de l’EMT (estació d’autobusos), el divendres dia 23 de maig de 2014:

 

 

 

DNI (ÚLTIMS 3 NÚMEROS I LLETRA)

HORA ENTREVISTA

116-S

11:30h

393-D

12:00h

862-H

12:30h

 

 

“El resultat de l’avaluació de les proves realitzades més els mèrits aportats pels candidats resten exposats a les oficines de l’EMT, per tal que en el termini de dos dies hàbils, les persones interessades puguin presentar  les al·legacions que estimin oportunes. “

 

 

Dept. de Recursos Humans

 

Tarragona, 20 de maig de 2014

 

                                                                                                                                                      

Nota informativa:

Demà dimarts dia 20 de maig es publicarà la llista de les 3 persones finalistes.

Dept. de Recursos Humans

Tarragona, 19 de maig de 2014

                                                                                                                                                                                                 

                                                                

 

 

Llistat d’admesos provisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prova informàtica tindrà lloc a:

MULTIMÈDIA TARRAGONA SL

C/APODACA, Nº6 1-A

TARRAGONA

IMPORTANT: per poder realitzar la prova cal presentar el DNI (original)

 

 

Convocatòria de l’oferta de treball