PROMOCIÓ INTERNA PER CAP DE TRÀNSIT

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per l’accés a 1 plaça, mitjançant promoció interna, a la categoria de Cap de trànsit per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la web de l’EMT i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.


11 D’AGOST  DE 2023

Llistat definitiu i finalització del procés 


7 D’AGOST  DE 2023

Publicació de la valoració provisional dels mèrits

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions

 


28 DE JULIOL  DE 2023

Publicació de la llista definitiva d’admesos a la fase de concurs 

Es donen 5 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de la llista, per tal de presentar la documentació acreditativa de la fase de mèrits


24 DE JULIOL  DE 2023

Publicació de les qualificacions provisionals de les entrevistes 

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions

 


18 DE JULIOL  DE 2023

Convocatòria entrevistes

Publicació de les qualificacions de la prova teòrica i pràctica i revisió del projecte 

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions


11 DE JULIOL DE 2023

Publicació de la llista d’admesos i exclosos definitiva

Convocatòria proves teòrica i pràctica  Canvi de data


3 DE JULIOL  DE 2023

Publicació de la llista d’admesos i exclosos provisional

Constitució del Tribunal Qualificador

Convocatòria prova teórica i pràctica

Es donen 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions i esmenes.

Instància per presentar al.legacions/esmenes


5 DE MAIG DE 2023

Bases pel procés de selecció per l’accés a 1 plaça, mitjançant promoció interna, a la categoria de Cap de Trànsit 

Annex I: Imprès de sol·licitud per la participació en la convocatòria

Es recorda als participants que, juntament amb la sol·licitud de participació, s’ha de presentar el projecte de gestió tal i com indica el punt 8.1 de la Convocatòria