Segona ampliació de la Borsa per contractació indefinida i temporal de conductors/es

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per a l’ampliació de la borsa de treball d’aspirants per la contractació laboral indefinida i temporal de  places de conductor/a mitjançant concurs-oposició per conductor/a per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.


  27 DE JUNY DE 2023

Publicació de la Llista definitiva i finalització del procés 


  21 DE JUNY DE 2023

Publicació de la Llista provisional amb la valoració dels mèrits

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions


13 DE JUNY  DE 2023

Publicació de la llista definitiva d’admesos a la fase de concurs (correcció puntuació DNI 256B)

Publicació de la llista definitiva d’admesos a la fase de concurs 

Es donen 5 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de la llista, per tal de presentar la documentació acreditativa de la fase de mèrits


07 DE JUNY  DE 2023

Publicació de les qualificacions provisionals de les entrevistes 

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions

 


01 DE JUNY  DE 2023

Convocatòria entrevistes

Publicació de les qualificacions definitives de les proves teòriques i pràctiques

 


26 DE MAIG  DE 2023

Convocatòria entrevistes

Publicació de les qualificacions de les proves teòriques i pràctiques

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions


18 DE MAIG DE 2023

Convocatòria prova professional teòrica

Convocatòria prova professional pràctica

  • El manual de la màquina estarà disponible a les oficines de l’EMT (Carrer Josepa Massanes, 14 en horari de 9h a 14h)

 Llistat definitiu d’admesos després de la prova de català 

Resultats prova català 


17 DE MAIG DE 2023

Convocatòria prova professional teòrica

Prova pràctica pendent d’horari (consultar el dia 18 de maig)

 Llistat definitiu d’admesos després de la prova de català 

Resultats prova català 


8 DE MAIG DE 2023

Convocatòria proves català

Aprovació de la llistat definitiva d’admesos i exclosos


27 D’ABRIL DE 2023

Constitució del Tribunal Qualificador

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Convocatòria prova de català i castellà (correcte)


5 D’ABRIL DE 2023

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases pel procés de selecció per a la contractació laboral indefinida i temporal de conductors/es

Temari:

Annex IImprès per presentar la sol·licitud a la convocatòria de conductor/a