PROMOCIÓ INTERNA PER INSPECTORS/ES

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per l’accés a 2 places, mitjançant promoció interna, a la categoria d’Inspector/a per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obriràs al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la web de l’EMT i finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.

 


2 D’OCTUBRE DE 2020

Bases pel procés de selecció per per l’accés a 2 places, mitjançant promoció interna, a la categoria d’Inspector 

Annex I: Imprès de sol.licitud per la participació en la convocatòria

Es recorda als participants que, juntament amb la sol.licitud de participació, s’ha de presentar el projecte de gestió tal i com indica el punt 8.1 de la Convocatòria