Comunicat de premsa del comitè

Comunicat de premsa del Comitè d’empresa de l’EMT

 

 

El Comitè d’empresa de l’EMT de Tarragona, davant les informacions aparegudes sobre la situació
econòmica de l’EMT que afecta tots els treballadors, vol fer públic el següent comunicat:
Els integrants del comitè d’empresa, format per representants de CCOO, UGT i Co.bas, volem
donar el nostre total suport a l’alcalde de Tarragona per fer prioritari el pagament de les nòmines
dels treballadors per damunt de la seva pròpia seguretat legal.
Agraïm aquesta valentia de l’alcalde de Tarragona, i demanem el recolçament de tots els partits
polítics per tal que no estiguin temptats d’utilitzar la complicada situació econòmica general, i de
l’EMT en particular, per fer disputes que responguin a interessos partidistes quan es tracta de la
tranquil·litat de 195 famílies.
Els representants dels treballadors i la plantilla de l’EMT agraïm l’esforç per part de l’Ajuntament
per garantir la continuïtat d’aquest servei públic, tant necessari, i que afecta especialment la classe
treballadora, en uns moments de difícil equilibri social.
En l’ànim dels representants dels treballadors i de tota la plantilla de l’EMT està el continuar
treballant amb professionalitat malgrat els obstacles de l’actual situació, davant la qual també hem
respost responsablement acordant esforços econòmics en benefici del servei al ciutadà.
Tarragona, 24 de novembre de 2011