Finalitza el període de reajustament dels nous horaris i liníes

FINALITZA EL PERIODE DE REAJUSTAMENT DELS NOUS HORARIS

 

Un mes després de la posada en marxa dels nous horaris i freqüències dels autobusos, l’Empresa Municipal de Transports  (EMT) dóna per finalitzat el període per realitzar els ajustos en funció dels inconvenientes detectats pels usuaris a través dels canals de reclamació.

El 90% dels casos plantejats s’han pogut resoldre amb l’acord de les Federacions de Veïns de Tarragona, mantenint en totes les modificacions acordades les condicions establertes per l’EMT de no modificar el servei ni encarir-lo.

En total, s’han rebut 94 queixes de les quals 71 corresponen als nous horaris.

D’aquestes, el 30% corresponen a l’incompliment d’horari en la destinació, es a dir l’autobús arriba més tard del previst degut, principalment, a problemes de trànsit en hora punta.

La resta son aclariments sobre els recorreguts nous, i punts de transbordament als quals hem donat resposta acordant fer arribar a les seus de les Federacions de Veïns tota la informació sobre horaris, parades i enllaços.

Es va produir una queixa col·lectiva de la zona de Boscos en relació a dos problemes, un d’ells plantejat i solucionat per la pròpia Federació de Veïns de Llevant, i l’altre en el que es produeix un retard sobre l’horari d’arribada a destinació, provocat per un problema de transit detectat i en vies de solució.

Respecte al nombre d’usuaris, si bé es va detectar una pèrdua del 3,5% comparant la primera setmana lectiva del 2012 amb la resta del mes de gener, les dades del mes de febrer apunten a la recuperació.

En general, l’ocupació dels vehicles ha augmentat en un 15%.