LA REORGANITZACIÓ DE SERVEIS DE L’EMT MILLORA L’OCUPACIÓ UN 22%

LA REORGANITZACIÓ DE SERVEIS DE L’EMT MILLORA L’OCUPACIÓ UN 22%

La tinent d’alcalde de mobilitat i presidenta de l’EMT, Begoña Floria, ha fet balanç aquesta tarda de la reorganització de serveis de l’Empresa Municipal de Transports motivada pel pla de viabilitat. La presidenta ha explicat: “Ara que ja fa 2 mesos de la implantació, les  dades ens confirmen que els canvis s’han assolit de manera òptima i hem aconseguit racionalitzar el servei, hem augmentat l’ocupació un 22%, és a dir, a cada viatge que fem hi van més usuaris”.

La principal tasca que s’ha realitzat en aquests 2 mesos ha estat facilitar al màxim la informació a l’usuari i atendre i resoldre les demandes d’informació i suggeriments. Així doncs, s’ha ampliat l’horari del Centre d’Atenció al Client, s’ha habilitat una adreça de correu electrònic i s’ha mantingut contacte periòdic amb els representants veïnals.  La tinent d’alcalde ha explicat que el nombre de peticions d’usuaris ha estat similar a la resta de mesos. El 90% dels casos plantejats s’han pogut resoldre amb l’acord de les federacions de veïns de Tarragona, mantenint en totes les modificacions acordades les condicions establertes per l’EMT de no modificar el servei ni encarir-lo.  En total, s’han rebut 94 queixes de les quals 71 corresponen als nous horaris. D’aquestes, el 30% corresponen a l’incompliment d’horari en la destinació, és a dir l’autobús arriba més tard del previst degut, principalment, a problemes de trànsit en hora punta. La resta són aclariments sobre els recorreguts nous, i punts de transbordament als quals s’ha donat resposta acordant fer arribar a les seus de les Federacions de Veïns tota la informació sobre horaris, parades i enllaços. En aquests 2 mesos, fruit de les peticions d’usuaris, s’han realitzat els següents reajustos: L1 i L54 ha ampliat una expedició més en hora punta a la tarda a la sortida de les escoles i a la L9 s’ha fet un reforç en horari de matí.

La Tinent d’Alcalde ha conclòs: “la reorganització de serveis s’ha assolit de manera òptima, s’ha millorat l’eficiència del servei i els reajustos han millorat la relació oferta-demanda”. I ha destacat: “es tracta d’una reorganització de serveis per aconseguir la viabilitat de l’EMT però, cal recordar, que ens trobem en un pas intermig cap a una xarxa òptima de busos municipals que ja recull el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible”.

 

RESUM DADES

 

Comparació dades amb el mateix període de 2011 (gener-febrer):

 

  • S’ha adequat l’oferta a la demanda tal i com indiquen les ratios  d’ocupació (número de viatgers/km recorregut).

o    Ratio 2011: 3.2

o    Ratio 2012: 3.87

o    És a dir ha augmentat un 22% l’ocupació. Van més viatgers a cada expedició.  (Una ratio inferior a 2 es considera una xarxa ineficent i per damunt de 5 es considera saturada.)

 

Els principals canvis posats en marxa el 16 de gener van ser: racionalització dels horaris i la reducció de línies, passant de 18 a 15.

 

o   Les línies suprimides són les que presentaven una ratio d’ocupació igual o inferior a 1.

o   Amb la reorganització s’ha aconseguit equilibrar l’ús de totes les línies i totes tenen una ratio similar, totes estan per damunt de 2.

 

o   L19. Ha quedat absorbida per expedicions puntuals de la L1. Canvis consensuats amb veïns.

o   L11. Integrada amb la L3 que ha ampliat el seu horari nocturn per cobrir el servei.

o   L83. El seu recorregut coincidia en un 75% amb la L3 que té una freqüència de pas de 10 minuts. S’ha perdut la connexió amb la Canonja d’aquesta línia però, en canvi, s’ha reforçat la L30 exprés que connecta la Canonja amb centre ciutat i facilita transbord a Ramon y Cajal.

o   L97. S’ha fusionat amb L7

 

 

Tarragona, 15 de març de 2012