Aprovat pel Consell de la Mobilitat el reglament de servei de transport urbà

L’Empresa Municipal de Transports aprova la proposta del Reglament del servei de transport de l’autobús urbà, sorgida del procés de participació en el si del Consell de la Mobilitat

El document inicia ara el tràmit administratiu per a la seva aprovació definitiva al ple municipal
El Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT) va aprovar ahir a la tarda la proposta de Reglament del Servei de Transport de l’Autobús Urbà, que parteix d’un document tècnic enriquit després amb les aportacions del Consell de la Mobilitat. Aquest organisme de participació és  una plataforma de trobada i un instrument que estableix relació entre l’administració municipal, les empreses, les entitats i la ciutadania de Tarragona, en el debati la presa de decisions en matèria de mobilitat.

El document recull les conclusions de les dues jornades de debat que es van   dies 26 de   el passat 17 d’octubre. Durant aquestes dues trobades es  va parlar de la normativa que ha  d’establir en l’autobús urbà. Entre altres qüestions, el reglament regula aspectes com si es pot menjar o beure dins el bus, a quina edat pot viatjar sol un menor, si es poden portar animals de companyia, quin equipatge de mà està permès pujar al vehicle, si es pot portar una bicicleta o el règim sancionador per incompliment de les disposicions recollides en el reglament.

En aquest procés han participat representants del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de Ciutadans, de la Universitat Rovira i Virgili (URV), del Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA-E), de Convergència i Unió (CiU), del Partit Popular (PP), de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), de Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya, de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona, de la Cambra de Comerç de Tarragona, de la Coordinadora d’Entitats de Tarragona, de l’Autoritat Portuària de Tarragona, del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), del Montepío de Conductors “Germanor” de Tarragona, de Tarragona Sense Barreres i de la Unió General de Treballadors (UGT), així com persones particulars amb interès en la mobilitat.

La presidenta de l’EMT, Begoña Floria, ha agraït la significativa participació i implicació d’entitats ciutadanes en aquest procés, que va qualificar de “molt positiva”. Segons Floria, “ha permès tenir aportacions des de molts i diferents àmbits de la societat i enriquir, així, la proposta inicial”.

Després del període d’al·legacions i el debat de l’última jornada, on es va donar resposta a les diferents al·legacions presentades, el document inicia el tràmit administratiu per ser aprovat pel ple municipal. Cal recordar que l’objecte d’aquest Reglament és determinar les condicions generals d’utilització pels usuaris o usuàries dels serveis de transport públic col·lectiu de viatgers de superfície que discorren íntegrament a l’àmbit del terme municipal de Tarragona, de conformitat amb allò que determina la legislació aplicable en matèria de drets i deures dels consumidors i usuaris. L’Ajuntament té la competència per establir la gestió i l’ordenació dels serveis urbans de transport de viatgers tant pel que fa a les línies, els itineraris, les parades, els horaris i les tarifes com a tots aquells aspectes que tinguin relació amb el servei, i és sobirà per establir la reglamentació del servei.

El reglament s’elevarà ara a l’Ajuntament per a la seva tramitació administrativa i la seva posterior aprovació en el ple municipal.