L’EMT modificarà el servei a Llevant

L’EMT MODIFICARÀ EL SERVEI A LLEVANT DESPRÉS D’AVALUAR EL SEU FUNCIONAMENT DURANT UN ANY

 

L’única línia que tindrà canvis serà la L13, reduint temps de recorregut i arribant fins al nucli urbà


 

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) ha fet l’avaluació de la reestructuració del servei de transport públic a Llevant un any després de la seva posada en marxa, tal com preveu el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona (PMUST).

 

La reestructuració, que es va dur a terme a començaments de l’any 2015, ha permès millores a la xarxa. Les línies L8, L11 i L12 han captat nous viatgers, fent augmentar la demanda global en un 14,1% en un dia feiner.

 

La línia L13, però, que va néixer com autobús de barri, fent el servei des d’Entrepins i L’Escorpí per l’interior de Boscos, Cala Romana i Vall de l’Arrabassada fins al CAP Llevant no ha complert les expectatives de captar nous viatgers i, fins i tot, ha reduït el nombre d’usuaris respecte l’antiga línia L1E a Entrepins.

 

Arran d’aquestes dades, es preveu la modificació en la L13, a partir del dia 27 de juny, que representarà no haver de fer transbordament  per arribar al nucli urbà i menys temps de recorregut.

Consulta horaris a partir del dia 27 de juny aquí 

 

D’altra banda, es manté la cobertura a Boscos amb la L11 tal com estava abans de la reestructuració en 2015, així com el servei a Cala Romana amb les línies L11, L12 i L13 des d’una única parada a la Via Augusta.