Primera fase de millora de senyalització

PRIMERA FASE DE LA MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ A MARQUESINES de l’EMT

 

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ha començat la primera fase de la millora de la senyalització a les marquesines amb la instal·lació de planxes a la part superior i de cara a l’exterior amb el número de línia que s’atura en aquella parada. Es tracta d’una actuació de millora de la informació, amb criteris d’utilitat per als usuaris habituals i en la possibilitat d’accés de clients potencials.

 

Aquesta millora se suma a la iniciada l’any 2014 de foment del transport públic urbà, quan es va crear un nou disseny gràfic i una nova concepció de la informació per tal que sigui més senzill el seu ús. Es van editar guies d’horaris de butxaca que agrupen línies per sectors o àmbits per tal d’evitar editar un fulletó per línia i que ofereixen una visió més global del servei, així com es va potenciar la senyalització a les parades i marquesines fent-la més clara i visible.

 

Aquestes actuacions completen el ventall d’eines d’informació que ja ofereix l’EMT a través de la seva pàgina web o telefònicament, per tal de garantir que totes les categories d’usuaris estan cobertes.

 

La millora de la informació a l’usuari forma part del conjunt de mesures contemplades dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona (PMUST) per al foment del transport públic i dels objectius de qualitat del servei de la pròpia EMT.

 

Tarragona, 21 d’abril de 2016