L’EMT revalida la certificació de qualitat

L’EMT revalida la certificació de qualitat UNE-EN 13816 de transport públic i UNE-EN ISO 9001 de gestió

 

L’Empresa Municipal de Transports Públics (EMT) de Tarragona ha renovat la certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2015, orientada a la satisfacció dels clients i a la gestió de processos, i tot això amb un enfocament cap a la millora contínua.

 

Amb aquesta nova revisió s’han potenciat encara més aspectes referents a la gestió eficient, l’anàlisi del context en què l’empresa desenvolupa la seva activitat i la consideració dels riscos i oportunitats associats. A més, l’adopció d’aquesta millora contínua en la prestació del servei, facilita la integració d’altres aspectes com els ambientals, els de seguretat i salut en el treball, els de responsabilitat social, etc.

 

També s’ha renovat la certificació segons la norma específica per al transport públic UNE-EN 13816, la qual proporciona directrius per assolir la qualitat en la prestació del servei, amb la finalitat de satisfer les expectatives dels usuaris i usuàries. Els criteris d’aquesta norma s’han aplicat a totes les línies i les àrees en les quals l’empresa ha de reflectir el seu compromís de qualitat són les següents:

•          Servei ofert

•          Accessibilitat

•          Informació

•          Temps (freqüència/regularitat/puntualitat)

•          Atenció al client

•          Confort

•          Seguretat

•          Impacte mediambiental

 

Ambdues normatives convergeixen en l’objectiu de complir amb les exigències europees, i demostrar  el compromís amb la persona usuària mitjançant la medició, seguiment i millora del servei ofert, incrementar la seva confiança i millorar la seva percepció respecte a aquest.

 

 

Tarragona 11/04/2019