EMT TRANSPORTA MÉS DE 9 MILIONS EN 2015

EMT transporta en 2015 més de 9 milions de viatgers, un increment que no es produïa des de l’any 2009

L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT) ha transportat al 2015 més de 9 milions de viatgers, és a dir uns 265.000 viatgers addicionals respecte del 2014, laqual cosa representa un increment del 3%. Aquest significatiu augment, després de la tendència general de disminució de viatgers a totes les ciutats de l’Estat deguda a la crisi, situa Tarragona per damunt de la mitjana catalana en demanda.

Segons l’anàlisi comparativa amb les xarxes urbanes de les ciutats catalanes de més de 100.000 habitants adherides a l’AMTU (2a coronametropolitana de Barcelona) es mostra que Tarragona presenta un creixement de la demanda superior a la mitjana, ja que creix en un 3,3%mentre que la demanda dels municipis catalans de més de 100.000 habitants augmenta en un 2,7% al desembre. La situació és similar en dadesacumulades: Tarragona creix en un 3% al 2015 mentre que la mitjana dels municipis catalans és del 2,4%.

Per sectors, l’informe de seguiment de la demanda assenyala que Ponent registra una progressió de demanda del 5,7% en valor absolut i del 5,4% en dades mitjanes respecte del2014.La línia 30 registra la progressió més forta (+12,6%) mentre que la línia 3 s’incrementa més moderadament (+1%). Cal destacar que la línia34 torna a créixer a bon ritme (+5,2%) després d’un període de regressió.

Igualment, el sector de Llevant, I en part gràcies a la reestructuració de la Línia 8, registra un fort increment de la demanda d’un 12,9% un dia mig.

Respecte el sector centre, les progressions més fortes les registren les línies 8 i 21 que guanyen respectivament un 19,4% i un 14,5% de viatgers en dia mig. El creixementde les línies 22 i 54 és respectivament del 6,9% i del 4,4% mentre que les línies 23 i 5 progressen més moderadament (+1,3% i +1,8%).

Amb l’objectiu de foment del transport públic i en aplicació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona (PMUST), des de l’any 2013 l’EMT ha anat introduint millores com un impuls necessari per fer atractiu l’ús del transport públic urbà. Ha ampliat la cobertura territorial, ha augmentat freqüències i ha guanyat puntualitat, generant no només aquest augment de viatgers, sinó una significativa millora de la puntualitat dels autobusos. En el global de la xarxa s’ha registrat una reducció del temps de retard del 42% i de quasi el 50% en línies d’autobús del centre de la ciutat, com la L22. Un servei que els usuàries i usuàries de l’EMT han valorat molt positivament, reduint en un 10% el nombre de queixes per horaris, freqüències i puntualitat.