L’EMT REVALIDA LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT UNE-EN 13816 i UNE-EN ISO 9001

L’EMT REVALIDA LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT UNE-EN 13816 DE TRANSPORT PÚBLIC i UNE-EN ISO 9001 DE GESTIÓ

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona ha renovat la certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2015, orientada a la satisfacció dels usuaris i a la gestió de processos. En paraules de Jordi Fortuny, president de l’EMT “com a servei públic essencial enfoquem les nostres actuacions en un marc d’una millora contínua que garanteixi la màxima qualitat del transport urbà”.

Aspectes com ara la gestió eficient, l’anàlisi del context en què l’empresa desenvolupa la seva activitat i la consideració dels riscos i oportunitats associades, han estat alguns dels paràmetres avaluats. Així mateix, l’adopció de millores contínues en la prestació del servei faciliten la integració d’altres aspectes de caire ambiental, enfocats a la seguretat i salut en el treball o la responsabilitat social corporativa de l’empresa.

També s’ha renovat la certificació segons la norma específica per al transport públic UNE-EN 13816, que proporciona directrius per assolir la qualitat en la prestació del servei, amb la finalitat de satisfer les expectatives dels usuaris i usuàries. Els criteris d’aquesta norma s’han aplicat a totes les línies i les àrees en les quals l’empresa ha de reflectir el seu compromís de qualitat són els següents:

 

  • Servei ofert
  • Accessibilitat
  • Informació
  • Temps (freqüència/regularitat/puntualitat)
  • Atenció al client
  • Confort
  • Seguretat
  • Impacte mediambiental

 

Ambdues normatives convergeixen en l’objectiu de complir amb les exigències europees i demostrar  el compromís amb usuaris i usuàries mitjançant la medició, seguiment i millora del servei públic de transport.