Reorganització dels serveis

LA REORGANITZACIÓ DELS SERVEIS DE L’EMT ENTRARÀ EN FUNCIONAMENT EL PROPER 16 DE GENER

Les noves tarifes començaran a aplicar-se el dia 1 de gener.
El Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports ha aprovat
avui, amb 5 vots a favor i 6 abstencions, el pla de viabilitat presentat per la
presidència de l’entitat. A partir d’ara, l’empresa emprarà un mes per adaptar el
servei a les noves exigències estructurals, que entraran en funcionament el
proper 16 de gener.
Les principals mesures que contempla aquest pla de viabilitat són:
Ajustos en l’estructura interna, amb l’eliminació de la gerència adjunta i
reducció d’un 15% en la despesa salarial; la reducció del nombre de
conductors circulant i reducció de les hores extraordinàries que suposen un
7% del cost del servei; recuperació de serveis externalitzats com la
vigilància i el manteniment; renegociació de contractes amb proveïdors, i el
tancament de l’oficina d’Atenció al Client del c/Soler. La reducció de la
despesa per aquests conceptes s’avalua en més de 2.500.000 euros.
Augment ponderat del preu del bitllet un 2,9%
L’increment suposa 10 cèntims en el bitllet senzill, 5 cèntims per viatge la T-
20/90 i 3 cèntims per viatge la T- 50/45
Reorganització del servei per guanyar eficiència
S’ajusten els serveis actuals a les demandes reals d’utilització. Se suprimeixen
les línies que estan infrautilitzades -amb menys de 10 viatgers-, la integració en
una sola de les que estan duplicades o que fan el mateix recorregut amb
lleugeres diferències. Amb tot, es garanteix la cobertura a tot el territori, la
regularitat i la freqüència, tenint en compte que es tracta d’un servei
imprescindible de cohesió de la ciutat.
Les principals línies d’acció de la reorganització són les següents:
Línies que desapareixen:
Línia 83. Nord, Bonavista i Hospital Joan XXIII. Sortia amb un interval de 85
minuts i tenia una demanda diària de 270 usuaris. Queda coberta amb la línia
3. Els usuaris que van de la Canonja a Joan XXIII amb aquesta línia (20 al dia)
podran fer transbordament a la plaça. Impertal Tarraco des de la línia 3 o 30
amb la línia 54 sense canviar de parada, o canviant de parada amb la línia 1,2 i
8 a l’avinguda Roma. L’interval de pas és molt millor, tot i el transbordament, i
per tant podran agafar un bus cada 15 minuts, enlloc dels 80 minuts actuals)
Línia 11. Campclar-Tarragona (es fusiona amb la línia 3, que amplia la seva
amplitud de funcionament) 88 usuaris al dia.
L97. Es fusiona amb la línia 7. Són 250 usuaris al día. La previsió de pèrdua
amb la fusió és de 17 viatges.
L19. Entrepins – Escorpí – Pere Martell (Per Marenostrum). Es perdran 33
viatgers al dia.
Línies que mantenen horari en hores de mobilitat obligada (quan la
gent ha d’anar a treballar o a portar nens a escola) i on s’amplien en
hores valle
L1. Boscos-Goya-H.Joan XXIII. Es conserven expedicions amb més demanda.
L.2. Nàutic-Hospital Joan XXIII. Es conserven expedicions amb més demanda.
L.5 i L.85. Prat de la Riba-Sant Salvador. Els caps de setmana queden sense
canvis. Es manté l’oferta actual en la major part del dia que concentra el 88 per
cent de la demanda i es redueix en les franges del vespre.
L7. Manté el seu recorregut actual i incorpora el recorregut de la línia 97 en
algunes expedicions fins a les Gavarres. Amb la fusió de la línia amb la 97, es
posen expedicions directes i es treu la volta que es donava fins a les Gavarres i
que durava 20 minuts. Aquest destí millora l’estabilitat en la freqüència i
incrementa el servei diumenges.
L10. Joan XXIII Port Esportiu. Després de la línia 11 es la que té menys
demanda de la xarxa. Es suprimeix un tram entre el Nàutic i el Port Esportiu
que té dos viatges diaris.
L24. Estació de Renfe-Zona Educacional. Es conserven expedicions amb més
demanda.
L54. Bonavista-Cooperativa Tarraco. Es conserven expedicions amb més
demanda.
Escurça horari
L14. Imperial Tarraco Zona educacional.
Es mantenen horaris tot i que s’escurça l’horari en dues hores per la tarda i la
darrera expedició sortirà a les 18.08h. Es preveu una pèrdua de 6 viatgers dia.
Actualment té 247 viatgers. Els usuaris de Compte de Rieus, Politécnic i Escola
d’Art poden utitlizar la línia 54 caminant 300 metres, que funciona fins les 22.26
h.
Sense canvis:
L4. Pere martell-Complex Educatiu.
Millores:
L7. Ramón y Cajal-La Floresta (les Gavarres).
• El servei a les Gavarres queda reforçat amb millor freqüència
L.3. Ponent amb Ramón y Cajal.
• A causa de la fusió amb la línia 11 es creen dues variants de recorregut,
una per pujar fins el barri de Buenos Aires que quedava sense cobertura
(30 usuaris al dia) i un altre per cobrir les parades de la línia 11 i de la
línia 83 (60 usuaris al dia)
• Amplia cobertura horària i funcionarà de les 5 del matí a 0.00 h. És a
dir, una hora més pel matí i dues hores i mitja al vespre.
L30. És una línia exprés entre la Canonja i Ramón y Cajal per la N-340. Passa
circular tot el dia, de 7.000 a 20.00 h, amb un servei cada hora.
L9. La Mora – Pl.Imp.Tàrraco
• Les parades del passeig Rafael de Casanova (Platja, Mare Nostrum,
Casanova i Fortí) tenen una millora de l’oferta de serveis.
• S’habilitaria una parada nova a Altafulla al buffette que donaria servei a
la zona del Gaià, els càmpings i que ha estat molt demandada pels veïns
de la Móra i Ferran.
La reorganització de les línies, cal recordar, entrarà en funcionament el proper
16 de gener, tot tenint en compte el temps necessari per la readaptació al nou
servei. Les línies afectades, així com els nous horaris, es comunicaran tant a la
pàgina web de l’EMT com de l’Ajuntament de Tarragona.
L’increment tarifari entrarà en vigor el proper 1 de gener. Cal esmentar que la
durada dels abonaments amb el preu actual serà de 3 mesos a partir de la
primera utilització.
Cal recordar que es tracta d’un pas entremig per adaptar-nos al nou model de
mobilitat que recull el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat
recentment pel Consell de Mobilitat, i ara en fase d’exposició pública. L’objectiu
és implementar el PMUS l’any 2014 adreçat a un nou model més eficient i
sostenible tant socialment com econòmicament i on el transport públic juga un
importantíssim paper.
dijous, 22 / desembre / 2011