02/2010 Servei de neteja de les dependències de l’EMT

EXPEDIENT    02/2010

Expedient: 02/2010
Objecte:
Servei de neteja de les dependències de l’Empresa Municipal de Transports
Tipus: Serveis
Estat: Adjudicada provisionalment
Data límit de presentació de l’oferta: 02/06/2010 a les 15h.

Dades de contacte: C/ Pere Martell nº 1, 43001 TARRAGONA   -  e-mail: emt@emt.tarragona.cat -
telèfon. 977 54 32 44  -  fax: 977 55 12 01

Documentació: Plec de clàusules administratives
Plec de clàusules tècniques
Decret d’adjudicació provisional 28/07/2010

Dades d’adjudicació:
Adjudicatari: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Import: 149.846,92 € sense IVA
Data d’adjudicació provisional: 28/07/2010. Publicat al perfil el 29/07/2010

Anunci al BOPT: 2010 – 7195

Obertura sobre A: dia 7/06/2010 a les 18:00 h
Obertura sobre B i C: dia 22/06/2010 a les 17:00 h a la Sala de Comissions de Rambla Nova, 59 Planta -1

Adjudicació definitiva