04/2013 Contractació d’una campanya de conscienciació sobre mobilitat sostenible

Expedient: 04/2013

Objecte: Contractació d’una campanya de conscienciació sobre mobilitat sostenible.

Tipus:  Servei

 

Estat : en tràmit de presentació ofertes.

Data límit presentació ofertes:  16/09/2013 a les 14 h.

Dades contacte: C/Pere Martell, 1 despatx 16m 43001 Tarragona ;

e-mail : emt@emt.tarragona.cat

Telèfon: 977 54 32 44

Fax: 97755 12 01

 

 

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques.

 

Dades d’adjudicació:
Adjudicatari: Pastor Publicidad, S.L.
Import: 32.700,00 € sense IVA
Data d’adjudicació provisional: 06/11/2013. Publicat al perfil el 12/11/2013

Obertura sobre A: dia 27/09/2013 a les 10:30 h

Obertura sobre B i C: dia 01/10/2013 a les 09:00 h a la Sala -1 de Rambla Nova, 59

Adjudicació definitiva