CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL ADMINISTRATIUS/VES

L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la contractació de personal laboral temporal per la provisió de vacants que es generin a la plantilla d’auxiliars administratius/ves. El termini de presentació d’instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.

 

12 DE DESEMBRE DE 2019

Llista definitiva a la borsa de treball per ordre 

29 D’OCTUBRE DE 2019

Llista provisional ordenada després de mèrits

Els aspirants disposen de 5 dies hàbils per presentar al.legacions a partir de l’endemà de la publicació de la llista

18 D’OCTUBRE DE 2019

Resultats definitius fase avaluació

Els aspirants disposen de 5 dies hàbils per presentar relació de mèrits a partir de l’endemà de la publicació de la llista

4 D’OCTUBRE DE 2019

Resultats provisionals fase avaluació

Els aspirants disposen de 5 dies hàbils per presentar al.legacions a partir de l’endemà de la publicació de la llista

27 DE SETEMBRE DE 2019

Convocatòria entrevistes

Resultats prova teòrica 

Les persones que obtinguin un NO APTE queden fora per la següent fase

Resultats prova pràctica

Les persones que obtinguin un NO APTE queden fora per la següent fase

12 DE SETEMBRE DE 2019

Convocatòria prova teòrica

Convocatòria prova pràctica (word i excel)

Resultats prova de català

 29 D’AGOST DE 2019  

Convocatòria prova de català   CANVI DE DATA 

 2 D’AGOST DE 2019

Convocatòria prova de català 

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

 19 DE JULIOL DE 2019

Constitució del Tribunal Qualificador i Aprovació de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat provisional d’admesos i exclosos

14 DE JUNY DE 2019

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

 Bases  per la convocatòria de la borsa  de treball per a la contractació de personal laboral temporal d’administratives 

 Temari:

Annex I: Instància declaració responsable per la participació en la convocatòria