CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE CONDUCTORS/ES

L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la contractació de personal laboral temporal per la provisió de vacants que es generin a la plantilla de conductors/es. El termini de presentació d’instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.

 

25 DE JUNY DE 20018

Llistat ordenat definitiu dels integrants de la borsa 

Llistat rectificat donat que a dos aspirants la fórmula de la suma de punts no estava ben aplicat, comprovats la resta, aquesta es la definitiva.

21 DE JUNY DE 20018

 Resultats definitius psicotècnic i entrevistes

15 DE JUNY DE 20018

Convocatòria  entrevista després revisió

Resultat revisió examen teòric amb rectificacions 

Resultats psicotècnic i entrevistes

7 DE JUNY DE 20018

Convocatòria entrevista

Resultats prova teòrica

Les persones que obtinguin un NO APTE queden fora per la següent fase

5 DE JUNY DE 20018

Resultats prova introducció de dades

Les persones que obtinguin un NO APTE queden fora per la següent fase

30 DE MAIG DE 2018

Convocatòria prova professional teòrica i examen psicotècnic

 28 DE MAIG DE 2018

Resultats prova català i castellà

Convocatòria prova introducció de dades

17 DE MAIG DE 2018

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Convocatòria proves de català

Convocatòria proves de castellà

 27 D’ABRIL DE 2018

Constitució Tribunal Qualificador 

Aprovació de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos 

Llistat provisional d’admesos i exclosos 

21 DE MARÇ DE 2018

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases per la convocatòria de borsa de treball per a la contractació de personal laboral temporal de conductors/es

Temari:

Annex I: Llistat d’exclusions mèdiques

Annex II: Instància declaració responsable per la participació en la convocatòria