CONVOCATÒRIA CONDUCTORS/ES

Posted by on des 10, 2019 in Taurell | 1 comment

Bona tarda,

Avui ha sortit en el BOPT la convocatòria per la contractació indefinida de 24 conductors/es més borsa de treball. Les candidatures es poden presentar a partir de demà fins el dia 13 de gener. Els requisits son:

  • a) Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), Graduat Escolar, formació professional de primer grau o equivalents, o una titulació superior als esmentades.
  • b) Estar en possessió del carnet de conduir “D”, vigent i homologat a l’Estat espanyol, i estar en possessió, en el moment de la convocatòria i de la incorporació a l’Empresa, de 10 punts del permís de conduir.
  • c) Estar en possessió de la Targeta de Qualificació Professional vigent com a conseqüència d’haver completat la formació corresponent al Certificat d’Aptitud Professional per a conductors (CAP).
  • d) Acreditació d’un mínim de 3 mesos d’experiència laboral en transport de viatgers amb permís de conduir D, amb Informe de vida laboral emès per la Seguretat Social actualitzat a la data de convocatòria així com contractes i/o certificats de les anteriors empreses. L’experiència dintre de l’EMT no cal aportar-la pels que ja esteu treballant
  • e) Nivell B2 de català (excepte pels conductors/es que ja estan a l’emt)

Us adjunto l’enllaç a la pàgina web on hi ha tota la documentació, bases, sol•licitud i temari.

aquí teniu enllaç a la convocatòria

Comentar