CONVOCATÒRIA CONDUCTORS/ES

IMPORTANT!!

Queden anul·lades les entrevistes personals previstes per les properes setmanes fins nous avís 

 

Tarragona, 14 de març del 2020

                                                                                                                                                                                                 

 

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per a la contractació de personal laboral indefinida de 24 places de conductor/a i la creació d’una borsa de treball per contractes temporals mitjançant concurs-oposició per conductor/a per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obriràs al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.


5 DE MARÇ  DE 2020

Convocatòria per prova 2ª Entrevista personal

Les entrevistes es realitzaran a les oficines de l’EMT dintre de l’Estació d’autobusos C/Pere Martell, 1 Tarragona

Llista definitiva resultats prova 1ª professional pràctica i teòrica

Les persones que obtinguin un NO APTE queden fora per la següent fase


21 DE FEBRER  DE 2020

Les persones que obtinguin un NO APTE queden fora per la següent fase

Llistat provisional resultat prova 1ª professional pràctica i teòrica

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al.legacions


12 DE FEBRER  DE 2020

per un error en el pdf no sortien tots els números de DNI convocats a la prova. Aquest es el llistat definitiu:

Convocatòria prova professional pràctica


11 DE FEBRER  DE 2020

Convocatòria prova professional pràctica

Convocatòria prova professional teòrica

Resultats prova de castellà i català


7 DE FEBRER  DE 2020

Data prova professional teòrica i pràctica: 15 de febrer de 2020 (pendent d’horaris concrets)

 


3 DE FEBRER  DE 2020

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos

Convocatòria proves castellà i català


20 DE GENER DE 2020

Constitució del Tribunal Qualificador

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos

Llistat provisional d’admesos i exclosos


10 DE DESEMBRE DE 2019

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases pel procés de selecció per a la contractació laboral indefinida més creació de borsa de treball de conductors/es

Temari:

Annex I: Imprès de sol.licitud per la participació en la convocatòria