03/2010 Subministrament del vestuari pel personal de moviment

EXPEDIENT    03/2010

Expedient: 03/2010
Objecte: Subministrament del vestuari pel personal de moviment, format per conductors, inspectors i caps de trànsit
Tipus: Subministrament
Estat: En termini de presentació d’ofertes

Data límit de presentació de l’oferta: 03/12/2010 a les 15h.

Dades de contacte: C/ Pere Martell nº 1, 43001 TARRAGONA   -  e-mail: emt@emt.tarragona.cat -
telèfon. 977 54 32 44  -  fax: 977 55 12 01

Documentació:

Plec de clàusules administratives
Plec de clàusules tècniques
ANNEX 1
ANNEX 3

Concertació de cita

Anunci al BOPT: 2010 – 15404

Obertura sobre A: dia 10/12/2010 a les 17:00 h
Obertura sobre B: dia 16/12/2010 a les 17:00 h a la Sala 1 de les dependències de l”EMT, C/ Pere Martell nº 1.
Obertura sobre C: dia 23/12/2010 a les 18:00 h a la Sala 1 de les dependències de l”EMT, C/ Pere Martell nº 1.

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: EL TALLER DEL UNIFORME S.L.
Import: 183.696,00 € sense IVA
Data d’adjudicació provisional: 28/01/2011. Publicat al perfil el 28/01/2011

Decret d’adjudicació provisional

Adjudicació definitiva