PROMOCIÓ INTERNA PER CAP DE TRÀNSIT

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per l’accés a 1 plaça, mitjançant promoció interna, a la categoria de Cap de trànsit per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la web de l’EMT i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.


5 DE MAIG DE 2023

Bases pel procés de selecció per l’accés a 1 plaça, mitjançant promoció interna, a la categoria de Cap de Trànsit 

Annex I: Imprès de sol·licitud per la participació en la convocatòria

Es recorda als participants que, juntament amb la sol·licitud de participació, s’ha de presentar el projecte de gestió tal i com indica el punt 8.1 de la Convocatòria