Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Tarragona

S’ OBRE LA FASE DE CONSULTA I AL·LEGACIONS AL PLA DE MOBILITTAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) DE TARRAGONA

 

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Tarragona, aprovat en primera instància pel Consell de la Mobilitat el passat mes de desembre, entra ara en període d’exposició pública durant el qual tots els tarragonins poden presentar alegacions. L’adreça on es pot consultar és  www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/relacions-ciutadanes/participacio/pla-de-mobilitat

 

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUs) són instruments de planificació que estableix la Llei 9/2003, aprovada pel Parlament de Catalunya, i són d’obligat compliment.

 

L’actual model de mobilitat de la nostra ciutat prima l’ús del transport privat i perpetua el colapse i la congestió a la ciutat. Les conseqüències són diverses i problemàtiques. Per una banda sacrifica seriosament la convivència perjudicant la concentració de persones i activitats en l’espai públic, d’altra, representa un greu problema mediambiental tan de qualitat d’aire com acústic i per a la salut de les persones i, per últim, ofereix greus mancances de seguretat pels vianants.

 

El PMUs de Tarragona ha estat consensuat amb una àmplia representació social, reflecteix les principals preocupacions dels ciutadans i aporta solucions als problemes exposats. En el model aprovat en primera instància s’atorga especial importància a les necessitats dels vianants, destinant-los una major qualitat, seguretat i espai públic, es marca com a objectiu el foment de l’ús de la bicicleta i del transport públic en termes de sostenibilitat mediambiental i convivència ciutadana, es planteja la racionalització del transport privat i, tot això,  garantint els serveis i accessibilitat a les persones i les empreses.