PROMOCIÓ INTERNA PER INSPECTORS/ES

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per l’accés a 2 places, mitjançant promoció interna, a la categoria d’Inspector/a per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obriràs al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la web de l’EMT i finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.


24 DE MARÇ DE 2021

Qualificació definitiva i finalització del procés de selecció


12 DE MARÇ DE 2021

Qualificació definitiva de les fases d’oposició i concurs

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la qualificació definitva per tal de presentar al·legacions


22 DE FEBRER DE 2021

Valoracions dels mèrits

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les valoracions per tal de presentar al·legacions


26 DE GENER DE 2021

Valoracions definitives entrevistes al projecte de gestió

Es donen 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la valoració definitiva per tal de presentar mèrits20 DE GENER DE 2021

Valoracions entrevistes al projecte de gestió

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al.legacions


15 DE GENER DE 2021

Valoracions definitives projectes de gestió

Horaris entrevistes 


8 DE GENER DE 2021

Valoracions projectes de gestió

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al.legacions

Horaris entrevistes 


31 DE DESEMBRE DE 2020

Resultats definitius prova Microsoft Office

El Tribunal disposa fins el proper 8 de gener de 2021 per revisar i valorar els projectes de gestió. En aquesta data es publicarà la qualificació i les dates per les entrevistes. 


17 DE DESEMBRE DE 2020

Resultats prova Microsoft Office

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al.legacions


1 DE DESEMBRE DE 2020

Convocatòria prova Microsoft Office

Resultats prova de català


23 DE NOVEMBRE DE 2020

Publicació de la llista d’admesos i exclosos definitiva

Convocatòria prova de català


5 DE NOVEMBRE  DE 2020

Publicació de la llista d’admesos i exclosos provisional

Constitució del Tribunal Qualificador

Convocatòria prova de català

Es donen 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al.legacions i esmenes.

Instància per presentar al.legacions/esmenes


2 D’OCTUBRE DE 2020

Bases pel procés de selecció per per l’accés a 2 places, mitjançant promoció interna, a la categoria d’Inspector 

Annex I: Imprès de sol.licitud per la participació en la convocatòria

Es recorda als participants que, juntament amb la sol.licitud de participació, s’ha de presentar el projecte de gestió tal i com indica el punt 8.1 de la Convocatòria