Prova pilot línia 8

La línia 8 de l’EMT obrirà també la segona porta per pujar a l’autobús

 

Es tracta d’una prova pilot per millorar l’accessibilitat i el temps de recollida de viatgers

 

L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT) inicia el proper dilluns, dia 6 de març, la prova pilot en la línia 8 que permetrà als usuaris accedir a l’autobús també per la segona porta, que ara només s’utilitza per baixar del vehicle.

 

Per tal de dur a terme aquest assaig, EMT ha instal·lat màquines validadores de targetes al mig del vehicle en vuit autobusos, que només realitzaran el servei de la línia 8.

 

El nou sistema permetrà, a més d’agilitzar la recollida de viatgers, que les persones amb mobilitat reduïda que ja pugen a l’autobús per la porta del mig no hagin de desplaçar-se fins a la primera porta per tal de validar la seva targeta.  Igualment, possibilitarà que els viatgers es distribueixin en la totalitat del vehicle i s’evitin els taps entre la primera i la segona porta que fan creure al conductor que l’autobús va ple.

 

Segons les dades que es registrin durant aquesta prova pilot, el sistema s’estendrà a totes les línies de forma progressiva. Entre d’altres paràmetres per avaluar la seva eficàcia, es tindrà en compte el dinamisme en les pujades i baixades del vehicle, així com el grau de frau que es detecti.

 

Noves marquesines

 

D’altra banda, des de començament d’any, s’han instal·lat dos marquesines a Parc Central, en direcció a Ponent, una a la parada Pallaresos a Sant Salvador i bancs a les parades de Muntanyeta i Doctor Mallafré. Al llarg de la pròxima setmana, quedarà instal·lada la marquesina a Parc Central en direcció Llevant.

Aquestes marquesines responen a les millores que va proposar l’empresa adjudicatària de la publicitat a les parades d’autobús i són les dues previstes per a l’any 2016 i les d’enguany.Per tal de dur a terme aquest assaig, EMT ha instal·lat màquines validadores de targetes al mig del vehicle en vuit autobusos, que només realitzaran el servei de la línia 8.

El nou sistema permetrà, a més d’agilitzar la recollida de viatgers, que les persones amb mobilitat reduïda que ja pugen a l’autobús per la porta del mig no hagin de desplaçar-se fins a la primera porta per tal de validar la seva targeta.  Igualment, possibilitarà que els viatgers es distribueixin en la totalitat del vehicle i s’evitin els taps entre la primera i la segona porta que fan creure al conductor que l’autobús va ple.

Segons les dades que es registrin durant aquesta prova pilot, el sistema s’estendrà a totes les línies de forma progressiva. Entre d’altres paràmetres per avaluar la seva eficàcia, es tindrà en compte el dinamisme en les pujades i baixades del vehicle, així com el grau de frau que es detecti.

 

 

 

Tarragona, 3 de març de 2017